Jak funkcjonuje hospicjum dla dzieci?

Hospicjum dla dzieci przyjmuje zazwyczaj formę opieki domowej a zespół hospicyjny stara się w warunkach najbliższych dziecku zapewnić mu kompleksową opiekę, łagodząc ból i nieść ulgę w odczuwanych dolegliwościach będące następstwem choroby zasadniczej, jak również towarzyszyć dziecku i rodzinie w czasie umierania i przeżywania żałoby.

Objęcie tą formą opieki oznacza przyjęcie do wiadomości faktu, że zakończono leczenie przyczynowe, a prowadzone odtąd leczenie stawia sobie za główne cele poprawę jakości życia dziecka oraz ochronienie go przed dodatkowym cierpieniem. Główną zasadą jest szacunek do małego pacjenta, poszanowanie jego godności i praw.

Do hospicjum dziecko może zostać przyjęte na podstawie jednego z poniższych rozpoznań:

Opieką hospicyjną, szczególnie w przypadku dzieci, zostaje objęta cała rodzina. Nie wolno zapominać o emocjach i przeżywaniu choroby przez rodziców, rodzeństwo, dziadków, bliższych i dalszych krewnych. Ten rodzaj opieki nie sprowadza się jedynie do wykonania zabiegów medycznych, zapewnienia odpowiedniego sprzętu medycznego, wizyt rehabilitanta. Szczególnie ważne jest towarzyszenie rodzinie w drodze jaką jest choroba, cierpienie i śmierć dziecka. Wizyty lekarza, pielęgniarki, psychologa, pedagoga sprawiają, że zespól hospicyjny staje się z czasem częścią rodziny. Pomimo diagnozy, życie niesie ze sobą chwile radości, które w opiece hospicyjnej są szczególnie celebrowane. Urodziny, wizyty mikołajkowe, dzień dziecka to okazje, w których można na chwilę zapomnieć o trudach codziennej walki o zdrowie i być po prostu dzieckiem.

Tomasz Dengel w swoim artykule „Opieka paliatywna w onkologii dziecięcejOpieka paliatywna nad dziećmi. Wyd. XIV, Warszawa 2006 przytacza 3 zasadnicze prawa dziecka, które postulował Janusz Korczak:

  • Prawo do śmierci („Gorąca, rozumna, zrównoważona miłość matki musi dać mu prawo do przedwczesnej śmierci”)
  • Prawo dziecka do dnia dzisiejszego.
  • Prawo dziecka, by było tym, czym jest.

Powinny być one respektowane zawsze a w opiece hospicyjnej nabierają szczególnego znaczenia.

Wspierane przez nas Hospicjum Domowe Królowej Apostołów dla dzieci w Wiśniowej już od ponad 10 lat obejmuje swoją opieką chore dzieci. Na swojej stronie internetowej oraz profili na FB na bieżąco udostępniają informację o prowadzonych akcjach, wydarzeniach, dzieciach objętych opieką .

Czym jest hospicjum perinatalne?

Hospicjum perinatalne zapewnia opiekę nad rodzicami i rodziną, spodziewającą się dziecka, u którego w przebiegu ciąży rozpoznano poważną chorobę, zespół wad genetycznych, inną nieprawidłowość lub wadę letalną, które prowadzącą, według aktualnej wiedzy medycznej, do śmierci w czasie ciąży lub krótko po narodzinach. Jest to całościowa opieka medyczna, psychologiczna i duchowa.

Wraz z diagnozą świat przyszłych rodziców obraca się w gruzy. Pamiętając, że hospicjum to też życie, zespół wspiera rodziców w ich drodze ku powitaniu na świecie i jednoczesnym pożegnaniu wyczekiwanego dziecka. Mądre towarzyszenie, fachowa i rzetelna pomoc medyczna, psychologiczna i duchowa dają szansę na przejście trudnej drogi z poczuciem, że zarówno dla rodziców jak i dla samego dzieciątka zrobiono wszystko, co było możliwe. To szansa nie tylko na powitanie i pożegnanie ukochanego maleństwa- hospicjum perinatalne daje przestrzeń na wszystko pomiędzy tymi dwoma momentami- na zachwyt nowym życiem, obdarzenie uśmiechem, przytulenie z miłością, zapamiętanie kształtu twarzy, spojrzenia. To szansa na pamiątkowe zdjęcie będące pamiątką miłości, która choć na krótko, pojawiła się na świecie, zostawiając w nim niezatarty ślad.

W Polsce pojawia się coraz więcej ośrodków udzielających wsparcia w ramach opieki perinatalnej.

Menu