Tlenoterapia jest nowoczesnym sposobem leczenia pacjentów cierpiących na niewydolność oddychania z powodu przewlekłych chorób płuc, najczęściej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) powstałej m.in. wskutek palenia papierosów. Dawniej mogła być ona prowadzona jedynie w szpitalu, natomiast w ostatnich latach nastąpił rozwój tzw. Tlenoterapii domowej, którą na terenie zapewnia MEDI KOMPLEKS.

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne, które „zagęszczają” tlen z powietrza. Pacjent korzysta z koncentratora zgodnie ze wskazaniami lekarza, zazwyczaj codziennie przez pewną część doby. Jednocześnie pacjent taki pozostaje pod stałą opieką specjalistycznego ośrodka terapii tlenem.

Kwalifikacja do tlenoterapii odbywa się zwykle na oddziale pulmonologii, gdzie wykonywane są niezbędne badania wstępne, m.in. spirometria (pomiar funkcji płuc) i gazometria (stężenie tlenu we krwi).

Korzyści z tej formy leczenia obejmują m.in. poprawę jakości życia, zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego i potrzeby hospitalizacji, wydłużenie życia pacjenta z przewlekłą chorobą płuc. Pacjent może przebywać podczas terapii w domu, co ma pozytywny wpływ na jego ogólne samopoczucie. Do szpitala trafia tylko w okresach zaostrzeń choroby, wymagających intensywnego leczenia.

Pacjenci wymagający przewlekłej tlenoterapii w warunkach domowych zazwyczaj stosują ją bezterminowo, co najczęściej wynika z nieodwracalnego charakteru zaawansowanych chorób płuc.

Chory otrzymuje nieodpłatnie koncentrator oraz przewody tlenowe, a sam opłaca koszty energii elektrycznej zużywanej przez aparat w domu. Bezpłatny jest także serwis techniczny koncentratora oraz przeglądy techniczne z wymianą filtrów, odbywające się co 6 miesięcy.

Menu