Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest przeznaczony dla osób, które nie wymagają hospitalizacji ale ich stan zdrowia uniemożliwia samodzielną egzystencję i wymagają całodobowej opieki pielęgniarskiej. Są to przeważnie osoby chore przewlekle z licznymi dodatkowymi obciążeniami, pacjenci z niepełnosprawnościami lub po zabiegach operacyjnych, osoby cierpiące z powodu chorób degeneracyjnych . W zakładzie opiekuńczo leczniczym znajdą one całodobową, holistyczną opiekę i dostęp do zespołu specjalistów.

Przeciwwskazaniem do objęcia osoby tą formą opieki jest m.in. aktywna choroba nowotworowa ( dla tych chorych przeznaczone są miejsca w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej), ostra faza choroby psychicznej czy choroba alkoholowa. Chory nie może równocześnie pozostawać pod opieką innych jednostek działających w ramach kontraktu z NFZ takich jak pielęgniarska opieka długoterminowa, hospicjum domowe.

W ramach świadczeń w ZOL chorzy korzystają z całodobowej opieki lekarskiej i  pielęgniarskiej. Mają możliwość codziennej rehabilitacji, mogą korzystać z zajęć organizowanych przez terapeutę zajęciowego. Posiłki przygotowywane są pod okiem dietetyka, mającego na uwadze indywidualne potrzeby chorego. Każdy pacjent może skorzystać z pomocy psychologa, który również wchodzi w skład zespołu medycznego.

Ważne informacje:

– możliwość przyjęcia zależy od stanu zdrowia chorego i oceny skali Barthel.

– wymagane jest przedłożenie dokumentu poświadczającego dochody pacjenta, gdyż ten rodzaj opieki jest dostępny jedynie dla osób posiadających ubezpieczenie lub mających prawo do świadczeń.  W trakcie pobytu w ZOL chory ponosi comiesięczną opłatę w wysokości 70% swoich dochodów.

– Chory lub jego opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przyjęcie do oddziału.

Menu