Okres choroby o czas, gdy weryfikują się przyjaźnie, wieloletnie związki są wystawiane na próbę a poczucie niezrozumienia i osamotnienia staje się coraz dotkliwsze.  Grupa wsparcia to miejsce, gdzie chory i ich bliscy mają szanse spotkać osoby, które zrozumieją ich problemy i zmartwienia gdyż mierzą się z podobnymi problemami.

Wsparcie psychologiczne to rodzaj pomocy kierowany zarówno do pacjentów jak i ich najbliższych. Trudne leczenie, przepracowywanie diagnozy, przyjmowanie do wiadomości niepomyślnych rokowań to wyzwania z którymi często trudno sobie samemu poradzić. Profesjonalna pomoc umożliwia bardziej świadome uczestniczenie w procesach, których się jest częścią a także efektywniejsze radzenie sobie z ich następstwami.

Wsparcie dla rodzin. Każda rodzina ma inny styl funkcjonowania a co za tym idzie, inne sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, kryzysowymi. Wsparcie rodzin polega na towarzyszeniu w ich przeżywaniu dramatu diagnozy, leczenia i umierania najbliższych. To również modelowanie zachowań, podpowiadanie bardziej efektywnych i zdrowszych rozwiązań, które w obliczu kryzysu będą miały szansę spajać rodzinę i ja integrować. Wsparcie może odbywać się w czasie indywidualnej pracy z bliskimi chorego lub w czasie spotkań grupy wsparcia dla rodzin chorych na raka. Spotkania w tego rodzaju społeczności  zapewniają pomoc poprzez kontakt z osobami, które dzielą podobne doświadczenia oraz emocje z nimi związane. Są szansą do wzajemnego wspierania się ale również wyciągania wniosków, uczenia się innych sposobów radzenia sobie z problemami. Grupa daje wsparcie, które jest szczególnie cenne gdyż płynie od osób, które rozumieją problemy z jakimi się mierzą inni uczestnicy.

Grupa wsparcia dla chorych na raka

Chorzy często spotykają się z komentarzami typu: głowa do góry, nie łam się, myśl pozytywnie, weź się w garść, rozumiem co czujesz. Mimo, że wiele z tych słów pada w dobrej wierze a rozmówcą kieruje chęć pomocy, dla chorych to tylko puste słowa i wyraz niezrozumienia ich sytuacji. Grupa wsparcia zapewnia pomoc chorym, a szczególnie pomoc chorym na raka, poprzez stworzenie bezpiecznej przestrzeni w której osoby o podobnych doświadczeniach mogą się dzielić swoimi przemyśleniami, emocjami, problemami, uzyskiwać wsparcie oraz uczyć się konkretnych metod radzenia sobie z trudnościami. To miejsce dające szansę na zawiązywanie nowych przyjaźni i wzajemne wspieranie się uczestników. Grupa wsparcia jest często niedocenianym elementem pomocy, z którego może czerpać zarówno chory jak i jego bliscy.

Grupa wsparcia prowadzona jest przez profesjonalistów rozumiejących dynamikę procesów grupowych w niej zachodzących. W czasie spotkań uczestnicy konfrontują się ze swoimi emocjami, uczą się nazywać przeżywane przez nich stany, poszukują źródeł swoich zachowań. Jednocześnie uczą się nowych, zdrowszych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami jest szansą na budowanie nowych relacji i uzyskiwanie nieformalnego wsparcia.

Szczególnym rodzajem grupy wsparcia są grupy dla rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych. Wspierając rodziców grupy niosą pośrednią pomoc dzieciom chorym na raka. Dają przestrzeń do nazwania, skonfrontowania się  i przepracowania całej gamy emocji. Rodzic może zdjąć z siebie ogromny ciężar własnego przeżywania choroby. Wspierając rodziców, dając im narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami codzienności możemy choć trochę wspierać proces leczenia ich dziecka. Wsparcie to też po prostu towarzyszenie, gdy medycyna wyczerpuje możliwości leczenia zmierzające ku wyleczeniu a może zaoferować tylko leczenie paliatywne

Żałoba

Na czym polega żałoba? Żałoba to naturalny proces, który jest następstwem doświadczanej straty. Może dotyczyć nie tylko śmierci kogoś bliskiego ale również np. utraty zdrowia, utraty dotychczasowej sprawności fizycznej lub psychicznej i wielu innych strat. Jej cele jest po pierwsze dopuszczenie do świadomości faktu doznania straty, wyrażenie emocji, ekspresja tej straty i pozwolenie sobie na przeżycie bólu z nią związanego w celu odzyskania równowagi psychofizycznej. Często unikanie przeżywania żałoby, zamknięcie się na swoje emocje i udawanie, że „wszystko jest w porządku” niesie ze sobą wiele negatywnych następstw w przyszłości. Żałoba jest naturalnym procesem, którego potrzebuje nasz organizm i nasza psychika aby bo kryzysie móc wrócić do równowagi i funkcjonować w zdrowy sposób.

Przeżywanie żałoby nie jest procesem ani łatwym ani krótkim. Od wieków w kulturze utrwalały się schematy związane z przeżywaniem żałoby, określające długość jej trwania, strój żałobnika, wzorce zachowań. Współcześnie wiele wypracowanych przez wieki zasad, które miały pomagać przejść ten trudny proces, nie tylko traci na znaczeniu ale wręcz utrudnia zdrową ekspresję emocji w żałobie i wtłacza w poczucie winy, że coś robione jest niewłaściwie.

Zmiany społeczne i kulturowe jakich doświadczamy wpływają na nasze postrzeganie choroby i śmierci. Migracje ze wsi i małych wspólnot do wielkich miast wyrywają nas z lokalnych społeczności i naturalnych grup wsparcia. Coraz częstsza anonimowość, pęd życia, skupienie na rozwoju kariery, spłycenie relacji międzyludzkich i coraz większy udział social mediów w budowaniu relacji sprawia, że trudniej nam budować głębokie relacje, które mogą być źródłem wsparcia w kryzysie jakim jest choroba i śmierć. Dlatego coraz częściej potrzebne jest zewnętrzne wsparcie w radzeniu sobie z chorobą, śmiercią i żałobą.

Grupa wsparcia dla osób w żałobie to miejsce gdzie można przyjrzeć się swoim emocjom, szczególnie tym trudnym, bez osądzania i poczucia winy. Jest bezpieczną przestrzenią umożliwiającą pożegnanie się ze zmarłym, przepracowanie swoim emocji i postaw, nauczenie się nowych wzorów zachowań tak by w zdrowy i bezpieczny dla siebie oraz otoczenia sposób móc funkcjonować w życiu. Grupa wsparcia daje szansę na domknięcie pewnego etapu w życiu i ruszanie dalej. Dobrze przeżyta, przepracowana żałoba ułatwia wejście w nową rzeczywistość bez bliskiej osoby.

Żałoba ma etapy, które opisała dokładnie Elisabeth Kübler-Ross:

  • zaprzeczenie
  • gniew
  • targowanie się (negocjacja)
  • depresja
  • akceptacja

Etapy te niekoniecznie muszą następować jeden po drugim w sposób chronologiczny. Bardziej typowa jest fluktuacja objawów i możliwość powrotu do wcześniejszych etapów . Trudno też określić dokładny czas trwania żałoby. Przyjmuje się, że zdrowa żałoba może trwać nawet do około dwóch lat. Ważne jest aby okresy smutku z czasem stawały się coraz krótsze i życie wracało do stanu stabilizacji. Jeśli żałoba trwa nieustannie przed kilka lat bez widocznej poprawy nastroju, mona mówić o żałobie w formie patologicznej. W takiej sytuacji wskazana jest profesjonalna pomoc.

Żałoba, niosąc ze sobą smutek i przygnębienie sama w sobie nie wywołuje depresji. Jednocześnie depresja może pojawić się w przebiegu żałoby, szczególnie jeśli epizody depresyjne występowały już wcześniej. W żałobie pomimo odczuwanego smutku pojawiają się chwile radości a z czasem nawet o zmarłej osobie można mówić bez odczuwania bólu, wspominając wspólnie spędzone radosne chwile. Natomiast jeśli w czasie żałoby występuje depresja jednym z objawów jest stale utrzymujący się obniżony nastrój,  stałe poczucie nieszczęścia i cierpienia, można zaobserwować dominację pesymistycznych myśli i obniżone poczucie własnej wartości.

Warto rozważyć profesjonalną pomoc jeśli żałoba się przedłuża a przeżywane emocje są trudne do udźwignięcia. Może być to grupa wsparcia lub indywidualna praca z terapeutą. Szukanie profesjonalnej pomocy jest to formą zaopiekowania się sobą w trudnym czasie. Dajmy szanse sobie pomóc!

Żałoba w rodzinie

Utrata członka rodziny jest jednym z naj bardziej traumatycznych doświadczeń, przez jakie przechodzą krewni chorego. Wymusza na rodzinie skonfrontowanie się z trudnymi, bolesnymi emocjami, wyzwala stare traumy i niedomknięte sprawy, rodzi potrzebę przejęcia ról które dotychczas pełniła osoba zmarł lub powoduje pustkę, którą trudno zapełnić.

Sposób radzenia sobie z traumą śmierci zależy od modelu funkcjonowania krewnych,  ich sposobu komunikacji, historii rodziny i radzenia sobie z podobnymi doświadczenia w przeszłości. Wsparcie jakie mogą uzyskać bliscy w okresie żałoby pozwoli przepracować trudne emocje, dokonać swoistego domknięcia pewnego etapu życia, daje szansę na ostatnie pożegnanie. Czasami rodzina potrzebuje jedynie towarzyszenia jej w okresie żałoby i wsparcia emocjonalnego.

Pozwolenie sobie i bliskim na przeżycie żałoby, otwarcie się na wszystkie towarzyszące jej emocje daje szansę na budowanie zdrowych relacji w przyszłości i umiejętność właściwego radzenia sobie z trudnościami w przyszłości.

W ramach opieki hospicyjnej planujemy prowadzić grupy wsparcia oraz indywidualne konsultacje dla rodzin zmarłych pacjentów. Obecnie, w ramach prowadzonej opieki hospicjum domowego nasz zespół psychologów udziela wsparcia w żałobie w formie indywidualnych wizyt w domu pacjenta.

Żałoba po stracie dziecka jest jednym z najtrudniejszych wydarzeń  jakim musi zmierzyć się rodzic. Prowadząc opiekę hospicyjną towarzyszymy rodzicom naszych małych podopiecznych w ich codziennej walce o życie swoich dzieci. Gdy nadchodzi czas rozłąki i śmierć zabiera ich ukochane dziecko, pragniemy ich wspierać i towarzyszyć w żałobie. Mamy świadomość złożoności procesu i wielu zależności które na nią wpływają, szczególnie gdy chodzi o śmierć dziecka. Pogrążona w smutku rodzina: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie starają się radzić sobie najlepiej jak umieją ale czasami to nie wystarcza. Profesjonalne wsparcie psychologiczne jest w takich wypadkach konieczne aby  pozwolić sobie przejść cały bolesny proces żałoby jednocześnie dbając o potrzeby tych którzy ostali.

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w tym pomoc dzieci niepełnosprawnych

Naszym celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez prowadzenie nowoczesnej rehabilitacji umożliwiającej poprawę sprawności lub zapobieganie pogłębianiu się już istniejących problemów. Tylko systematycznie prowadzone zajęcia dają szansę na rozwój lub odzyskiwanie utraconych sprawności. W przypadku dzieci kwestia systematycznej rehabilitacji nabiera szczególnego znaczenia, gdyż może zaważyć na całej jakości ich późniejszego życia. Dlatego pomoc dzieciom poprzez prowadzenie nowoczesnej rehabilitacji jest tak niezwykle ważne.

Nie jest to jedyna form opieki jaką pragniemy zaoferować naszym podopiecznym. Wiedząc jak wiele wysiłku kosztuje rodziców opieka nad chorymi dziećmi w tym nad dorosłymi dziećmi, naszym celem jest prowadzenie opieki wytchnieniowej, dzięki której rodzina będzie mogła choć na chwilę zadbać o siebie. Ta forma opieki jest, według naszej wiedzy, jedną z najbardziej oczekiwanych przez opiekunów osób niepełnosprawnych.

Równie ważna jest pomoc socjalna i finansowa. W tym zakresie chcemy nawiązać ścisłą współpracę z instytucjami świadczącymi taką pomoc aby wspierać rodziny i umożliwiać im uzyskanie jak najpełniejszej pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Menu