Opieka nad chorym na raka jest ogromnym wyzwaniem dla najbliższych, rodziny czy opiekunów. Każdy zmaga się z innymi, poważnym trudnościami w tym zakresie, sam etap choroby na jakim chory się znajduje może sprawiać różne trudności. Problemy pojawiają się w różnych miejscach – zarówno w domu jak i w szpitalu i dotyczą różnych sfer życia zarówno socjalnych jak i finansowych czy duchowych.
Największą trudnością z jaką muszą zmierzyć się opiekunowie jest lęk przed przyszłością. Kolejną jest opanowanie bólu i innych dolegliwości fizycznych. Nierzadko występują problemy związane z sytuacją finansową: utrata pracy osoby chorej, drogie koszty leczenia spędzają sen z powiek.
Warto więc poznać pacjenta, jego rodzinę oraz sytuację z jaką zmagają się poszczególne osoby by udzielić w pełni profesjonalnej pomocy. Każdy bowiem będąc na różnym etapie swojego życia i choroby przeżywa najróżniejsze problemy natury fizycznej i psychicznej czy duchowej.

Menu