Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest najczęściej wynikiem udaru mózgu lub urazu czaszkowo-mózgowego. Powodują je także guzy mózgu, stany zapalne struktur mózgowych, czasem są elementem stwardnienia rozsianego czy choroby Parkinsona. Uszkodzenia OUN obserwuje się również w mózgowym porażeniu dziecięcym.
Można je podzielić na ogniskowe i ogólne.

Objawy ogólnego uszkodzenia OUN to zaburzenia świadomości, bóle głowy, zaburzenia psychiczne takie jak urojenia, omamy czy majaczenia, napady padaczkowe czy utrata przytomności.

Objawy ogniskowego uszkodzenia OUN odzwierciedlają konkretne uszkodzenia struktur mózgu wskazując tym samym na ich konkretną lokalizację. Są to m.in. niedowłady lub porażenia połowiczne, połowiczne zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, zaburzenia poznawcze, zaburzenia widzenia i równowago z niezdolnością do utrzymania pionowej postawy ciała, ogniskowe zaburzenia padaczkowe, niezdolność do identyfikowania przedmiotów.

Uszkodzenie Ośrodkowego układu nerwowego prowadzi do ograniczenia samodzielności pacjenta. Niedowłady są głównym wskazaniem do rozpoczęcia pracy z chorym – głównie rehabilitacji różnymi metodami m.in. Bobath czy Kabata.

Menu