Wolontariuszy najczęściej potrzebują organizacje pozarządowe takie jak fundacje i stowarzyszenia, ale nie tylko, bardzo często z pomocy wolontariuszy korzysta Kościół Katolicki, parafie, bractwa, zakony czy koła religijne. Często wolontariusze pracują w stowarzyszeniach samorządów terytorialnych czy administracji publicznej, w spółdzielniach socjalnych a także w podmiotach leczniczych, m.in. hospicjach.

Ważnym jednak jest aby placówki, które korzystają z takiej pomocy miały taki zapis w swojej działalności statutowej.

Wolontariuszy potrzeba także w naszej fundacji – od akcyjnych prowadzących zbiórki czy kiermasze po takich, którzy będą spędzać czas z chorymi, rozmawiać z nimi czy ich pielęgnować. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i pomocy!

Menu