SMA – inaczej Rdzeniowy zanik mięśni. Należy do chorób rdzeniowo-mięśniowych. Jest rzadką chorobą, która polega na stopniowym zanikaniu mięśni, co prowadzi do upośledzania większości czynności życiowych. Jednym z największych zagrożeń w chorobie jest osłabienie mięśni oddechowych, czy też gardła i przełyku, a także osłabienie mięśni tułowia i postępujące skrzywienie kręgosłupa.

Wyróżnia się 4 rodzaje podstawowe:

SMA 1

Pierwsze symptomy pojawiają się już w 3 miesiącu życia, jest to postać ostra.

SMA 2

Postać pośrednia choroby, w której dziecko rozwija się prawidłowo, lecz z czasem objawy się nasilają.

SMA 3

U dzieci przed 3 rokiem życia, jest łagodną postacią.

SMA 4

Ta postać choroby dotyczy dorosłych, rozwija się między 20-30 rokiem życia. Jej objawy postępują stopniowo.

Niestety na wszystkie formy choroby stosuje się jedynie leczenie objawowe, które polega na fizjoterapii, leczeniu ortopedycznym i wspomaganym oddechu. Leczenie objawowe ma na celu zapewnienie jak najdłuższego okresu samodzielności oraz zapobieganiu powikłań.

Menu