Każdy z nas ma jakieś przekonania o wolontariacie. Bardzo często wynikają one z doświadczeń, podczas których mieliśmy okazję obserwować działania wolontariatu w swoim najbliższym środowisku. Również przy ogólnopolskich akcjach różnych organizacji mamy okazję usłyszeć o poszukiwaniu wolontariuszy czy podziękowaniach w ich stronę.

Każdemu z nas wolontariat kojarzy się z czymś innym – najczęściej ze zbiórkami pieniędzy czy żywności, środków pierwszej potrzeby. Kojarzy się on także z bezpłatnymi poradami specjalistów, wystąpieniami tanecznymi, koncertami. Niejednokrotnie przychodzi też na myśl, że to czuwanie i pielęgnacja nad chorymi czy niepełnosprawnymi osobami.

Warto uściślić więc czym jest – najogólniej określając wolontariat to forma dobrowolnej POMOCY na rzecz innych ludzi czy instytucji.

Nazwa wywodzi się z łacińskiego słowa volontarius czyli dobrowolny, co jest istotą pracy wolontariusza.

W Polsce wolontariat jest unormowany prawnie poprzez ustawę  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), która określa zasady angażowania wolontariuszy, ich prawa i obowiązki oraz przysługujące im świadczenia.

Wedle tego wolontariat to świadoma, dobrowolna praca na rzecz innych osób czy instytucji, za którą nie oczekuje się zapłaty.

Należy dodać, że wolontariatem nie jest pomoc rodzinno-koleżeńska, co za tym idzie pomoc chorej cioci czy koleżance do wolontariatu się nie zalicza, niemniej jednak zachęcamy również do takiej pomocy.

Mamy różne formy wolontariatu, często jest to wolontariat akcyjny ale i długoterminowy. Najczęściej wolontariuszy spotykamy w organizacjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach.  Osoby te angażują się w aktualne działania organizacji począwszy od prostych prac biurowych aż po współudział w tworzeniu kampanii czy projektów organizacji.

Są również inne rodzaje wolontariatu:
sportowy, szkolny, pracowniczy, seniorów, międzynarodowy, e-wolontariat, a dla nas najważniejszy wolontariat hospicyjny.

Menu