Choroby przewlekłe u dzieci najczęściej występujące to alergia, astma, schorzenia narządów ruchu, zaburzenia lękowo depresyjne, choroby układu krążeniowo sercowego, choroby nerek i układu moczowego a także padaczka i cukrzyca.
Przewlekłe choroby u dzieci wpływają na rozwój zarówno biologiczny, psychiczny jak i społeczny. Mogą zakłócać funkcjonowanie dziecka w rodzinie ale również w grupie rówieśniczej czy naukę w szkole. Zaburzeniu mogą ulegać procesy poznawcze, emocjonalne czy możliwości podejmowania aktywności fizycznej co jest skutkiem złego samopoczucia, przyjmowania leków czy ogólnej słabej kondycji psychicznej.

Przewlekła choroba dziecka wpływa na jego rozwój biologiczny, psychiczny i społeczny. Może w znaczący sposób zakłócać funkcjonowanie dziecka w rodzinie, grupie rówieśniczej oraz naukę w szkole. Z powodu złego samopoczucia, przyjmowanych leków lub ogólnej słabej kondycji psychicznej dziecka mogą ulegać zaburzeniu procesy poznawcze, emocjonalne i możliwości podejmowania aktywności fizycznej.

Cechami chorób przewlekłych są:
długotrwały przebieg, zmienność w nasileniu objawów, długotrwałe leczenie, okresowa konieczność pobytu w szpitalu.

U dzieci rozpoznanie jakiejś choroby wiąże się ze specyficznym przebiegiem, objawami i nie można generalizować – każda z chorób może przebiegać inaczej u danego dziecka. Nie należy więc wprowadzać ujednolicenia postępowania i leczenia a także form wsparcia – powinno się indywidualnie przyjrzeć i zaopiekować każdym z dzieci.

Dzieci z chorobą przewlekłą mogą wymagać uwzględnienia indywidualnych potrzeb. Należy pamiętać że może pojawiać się u nich zmienność nastrojów spowodowana aktualnym stanem zdrowia czy skutkami ubocznymi leków. Może pojawiać się osłabienie, drażliwość, niecierpliwość. Dzieci chore przewlekłe mogą być nieśmiałe i wycofane przez brak poczucia komfortu czy poczucie odmienności a także może pojawić się szybsza męczliwość niż u dziecka nie mającego choroby przewlekłej.

Menu