Jest dużo form i rodzajów wolontariatu, ten obszar cały czas się rozwija i ewoluuje, co rusz tworzą się miejsca i warunki do działania wolontariuszy w różnych branżach. Wymienimy kilka najczęściej spotykanych rodzajów i obszarów w których prężnie działa wolontariat. Nie ma oficjalnej klasyfikacji a nasz spis również taką nie jest i na pewno nie wyczerpuje tematu, ale może pomóc odnaleźć swoją drogę do wolontariatu.

• Wolontariat w organizacjach pozarządowych
Jest to jeden z najbardziej popularnych rodzajów wolontariatu. Fundacje i stowarzyszenia bardzo chętnie podejmują współprace z wolontariuszami, którzy na różne sposoby angażują się w działania organizacji. Tutaj wolontariusze są też na różnych zasadach, część długo pomaga i angażuje się w działanie organizacji ale i są tacy, którzy pomagają akcyjnie i krótkoterminowo. Zadania takich wolontariuszy są najróżniejsze – poczynając od prostych prac biurowych po współtworzenie kampanii czy wydarzeń – zakres obowiązków zależy od umiejętności i chęci zaangażowania samych wolontariuszy.

• Wolontariat sportowy
O tymże najczęściej jest mowa podczas organizacji imprez sportowych czy zawodów, mistrzostw sportowych czy rekreacyjnych. Wolontariusze często pomagają organizatorom w różny sposób np. obstawiają trasę maratonu, czuwają nad przebiegiem zawodów, wspierają uczestników, podają piłki itd. Bardzo często taki wolontariat może być sposobem na zbliżenie się do ulubionych sportowców czy rozwój swoich pasji ze sportem związanych a także by poznać całe zaplecze organizacyjne co jest wielkim plusem dla wolontariuszy.

• Wolontariat szkolny
Kolejny z najbardziej popularnych wolontariatów, głównie z powodu łatwości dostępu dla dzieci – w szkołach tworzą się koła wolontariatu, w których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i działać na rzecz szkoły ale i również wspierać lokalne instytucje czy organizacje. Często dzieci angażują się do wolontariatu akcyjnego uczestnicząc w kiermaszach czy przekazując swoje prace na zbiórki.

• Wolontariat seniorów
Taki rodzaj wolontariatu pokazuje, że nie ma ograniczeń wiekowych jeśli chodzi o wolontariat. Są to niezwykle cenni wolontariusze, ponieważ w swoje działania angażują się posiadając dużą wiedzę i doświadczenie życiowe, które może być bardzo pomocne w działaniu wolontaryjnym. Młodsi wolontariusze dzięki temu mogą zdobyć ogrom wiedzy i czerpać z doświadczeń starszego pokolenia.

• E-wolontariat
To nowy rodzaj wolontariatu, który powstał wraz z rozwojem organizacji w sieci. Często polega on na pracy wolontariusza związanej z prowadzeniem stron, social mediów czy pisaniu tekstów. Jest to atrakcyjna forma wolontariatu, gdyż wykonuje się go z domu lub miejsca z dostępem do Internetu.

• Wolontariat akcyjny
To inaczej krótkoterminowy wolontariat. Jak sama nazwa wskazuje jego czas trwania jest krótki, co jest jego cechą charakterystyczną. Jest to pomoc przy konkretnym wydarzeniu na czas jego trwania od jednego do kilku dni.

• Wolontariat długoterminowy
Tutaj jak sama nazwa wskazuje współpraca wolontaryjna jest przewidziana na dłuższy czas, może to też być wolontariat stały – trwa od kilku miesięcy a może nawet do kilku lat. Wolontariusz na stałe ma przypisane zadania, które systematycznie wykonuje.

• Wolontariat hospicyjny
Dla nas szczególny rodzaj wolontariatu, gdyż dotyczy naszej działalności. Chodzi w nim głównie o pomoc wolontariuszy w hospicjum od prac biurowych po organizację akcji charytatywnych. Przeszkoleni wolontariusze zajmują się także opieką nad pacjentami towarzysząc im czy pomagając w czynnościach dnia codziennego.

Menu