Odleżyna to martwica tkanek, która ulega stałej eskalacji w głąb ciała człowieka. Przechodzi kolejno pod skórę, tkankę podskórną, tkankę mięśniową i sięga aż do kości. Najbardziej narażone są strefy ciała, w których kości dociskają tkanki miękkie do podłoża (np. pięty, kość ogonowa czy też kości biodrowe podczas leżenia).

Odleżyny najczęściej pojawiają się u osób leżących, pozbawionych ruchu, a spowodowane są miejscowym niedokrwieniem, które swoja przyczynę ma w zbyt długim nacisku na naczynia krwionośne. Odleżyny zazwyczaj pojawiają się po kilku dniach spędzonych bez ruchu, jednak zależy to również od osłabienia osoby czy stanu jej skóry i tkanek. Należy więc dbać i aktywnie im zapobiegać podczas trwania choroby, np. poprzez częste zmiany pozycji osoby leżącej, jak również zapewnienie np. materaca przeciwodleżynowego.

Menu