Wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących do objęcia opieką hospicyjną.

Hospicjum
na czym polega opieka, ile kosztuje, kiedy się zgłosić

Opieką hospicyjną mogą być objęte osoby cierpiące na nieuleczalne, postępujące i utrudniające funkcjonowanie choroby takie jak:

  • nowotwory,
  • chorobę wywołaną przez wirus HIV,
  • następstwa chorób zapalnych obejmujących ośrodkowy układ nerwowy,
  • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,
  • niektóre rodzaje niewydolności oddechowej,
  • kardiomiopatię,
  • owrzodzenia spowodowane odleżynami.

Opieka hospicyjna skierowana jest do pacjentów u których zakończono leczenie przyczynowe, a nacisk położony jest na leczenie objawowe, w celu złagodzenia objawów choroby. Szczególnie ważne jest opanowanie dolegliwości bólowych oraz objawów często towarzyszących chorobom przewlekłym takim jak duszności, zaparcia, odleżyny, nudności, osłabienie organizmu.

Główne zadania opieki hospicyjnej to:

  • opanowanie dolegliwości bólowych,
  • zapewnienie choremu jak najlepszej jakości życia w ostatnim jego etapie,
  • wsparcie i towarzyszenie w chorobie pacjentowi i jego rodzinie.

Stosowane leczenie ma na celu łagodzenie objawów, przy jednoczesnej akceptacji, że choroba nieuchronnie prowadzi o śmierci a podejmowane kroki medyczne nie mają znamion uporczywej terapii.

Zespół hospicyjny stara się pomagać w sposób holistyczny, ponieważ ważnym jest by w opiece uwzględnić nie tylko aspekt medyczny ale również psychologiczny i duchowy. W skład zespołu wchodzą: lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, często osoba duchowna. Kluczowa jest rola pielęgniarki, która towarzyszy choremu na co dzień. To ona jest głównym łącznikiem pomiędzy pacjentem i rodziną a zespołem hospicyjnym. Ważną rolę pełnią także wolontariusze, którzy są integralną częścią zespołu hospicyjnego.

Opiekę hospicyjną dzielimy ze względu na miejsce sprawowania opieki. Hospicjum domowe ma pod opieką chorych przebywających w miejscu zamieszkania a hospicjum stacjonarne jest budynkiem w którym chorzy otrzymują konieczną im pomoc w ramach stałego pobytu.

Opieka hospicyjna jest bezpłatna dla osób posiadających ubezpieczenie zdrowotnego jeśli placówka posiada podpisany kontakt z NFZ. Wiele hospicjów funkcjonuje w ramach fundacji lub stowarzyszeń, które starają się pozyskać środki z innych źródeł na swoją działalność.

Hospicjum domowe

Hospicjum domowe świadczy usługi medyczne w domu chorego.

Nasza fundacja wspiera Hospicjum Domowe Królowej Apostołów dla dzieci i dorosłych w Wiśniowej, działające w południowej Małopolsce, na terenie powiatów myślenickiego, wielickiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego.

W ramach opieki hospicyjnej możliwe jest skorzystanie z wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w tym łóżek, koncentratorów tlenu, ssaków, balkoników, toalet przyłóżkowych.

Hospicjum stacjonarne

Hospicjum stacjonarne przyjmuje pod opiekę chorych, którzy z różnych względów- medycznych, socjalnych, ekonomicznych lub innych, nie mogą dłużej przebywać w domu. Kierując się maksymą :

Nie mogę dodać dni do Twojego życia, ale mogę dodać życia do Twoich dni

Zespół hospicyjny zapewnia swoim podopiecznym nie tylko opiekę medyczną ale otacza ich troską tworząc serdeczną, domową atmosferę. Hospicjum nie jest szpitalem, dlatego pomimo konieczności wykonywania procedur medycznych, tak ważne jest zadbanie o domową, ciepłą atmosferę i budowanie poczucia bezpieczeństwa. Przebywanie w hospicjum stacjonarnym nie wyklucz obecności i pomocy rodziny przy chorym. Wręcz przeciwnie, znając wartość wspólnie spędzonego czasu obecność bliskich jest szczególnie ważna.

Nasza fundacja postawiła sobie za cel wybudowanie hospicjum stacjonarnego na terenie gminy Wiśniowa.

Pomóż nam nieść pomoc- wrzuć grosik do naszej wirtualnej skarbonki / dołóż cegiełkę do budowy hospicjum stacjonarnego.

Kiedy zgłosić się do hospicjum? Jak uzyskać skierowanie do hospicjum?

Pacjenci są przyjmowani do opieki hospicyjnej na podstawie skierowania lekarskiego. Główną przesłanką jest zakończenie leczenia przyczynowego i zaawansowanie procesu chorobowego wskazującego na krótką prognozę przeżycia.

Po otrzymaniu od lekarza prowadzącego lub lekarza rodzinnego skierowania chory lub rodzina mogą zgłosić się do hospicjum gdzie zostanie ustalona data wizyty kwalifikacyjnej w przypadku hospicjum domowego, kwalifikacja do hospicjum stacjonarnego odbywa się na podstawie przedłożonych przez bliskich dokumentów.

Co spakować do hospicjum?

Do hospicjum chorzy zabierają ze sobą rzeczy osobiste, drobiazgi przypominające im o domu, fotografie.

Leki, opatrunki, wszelkie inne niezbędne artykuły zapewnia hospicjum.

Jeśli ktoś chce zabrać ze sobą np. klucze od domu, bo zawsze miał je przy sobie, nie warto mu tego odradzać, lub sugerować, że już nie będzie ich potrzebował. Drobne przedmioty i gesty mają znaczenie i nie wolno ich ignorować.

Menu