Demencja to zespół objawów, który wynika z nieprawidłowej pracy mózgu. Często mówi się o niej w kontekście pogorszania się sprawności umysłowej u osób starszych, nie zawsze jednak pogorszenie się funkcji poznawczych wynikające ze starzenia się wiąże się z demencją, która jest poważną chorobą. Głównymi objawami demencji jest pogorszenie się lub całkowita utrata pamięci. Zmienia się zachowanie, pojawiają się trudności w samodzielnym radzeniu sobie z czynnościami dnia codziennego.

Demencja postępuje powoli i może mieć różny stopień nasilenia, u każdego chorego będzie inaczej się objawiać i przebiegać. Jako przyczynę demencji wyróżniamy: chorobę Alzheimera (jest najczęstszą przyczyną demencji i stanowi aż 60% jej przypadków), demencję naczyniową czy otępienie czołowo-skroniowe.

Aby rozpoznać chorobę na wczesnym etapie, należy zwrócić uwagę na pojawiające się sygnały ostrzegawcze, np.: zapominanie ostatnich wydarzeń, trudności w wykonywaniu zwykłych czynności, zaburzenia mowy, malejące zainteresowanie pracą, hobby, czy kontaktami społecznymi, trudności z orientacją w nieznanym otoczeniu, brak kontroli nad swoimi finansami, błędne ocenianie zagrożeń, wahania nastroju, które wcześniej nie miały miejsca. Pojawia się również takie objawy, jak: niepokój, drażliwość, nieufność, uporczywe zaprzeczanie błędom i pomyłkom.

Menu