Opieka nad chorym wymaga dużo cierpliwości i wiedzy – im lepiej poznamy problemy z jakimi borykają się rodziny i sami chorzy tym lepiej będzie można skierować dla nich pomoc. Podczas choroby, zwłaszcza nowotworowej, przede wszystkim trzeba się zmierzyć z lękiem przed niepewną przyszłością. Im bardziej niespodziewana i cięższa choroba tym większy lęk się pojawia.
Na jego występowanie i radzenie sobie z nim ma wpływ to jakie warunki socjalno-bytowe ma chory i jego rodzina, na której pomoc też nie zawsze chory może liczyć.

Chorzy bardzo często pozostają bez pracy, jeśli mogą liczyć na wsparcie bliskich nie tylko finansowe, to lepiej przetrwać ten trudny czas.

Menu