Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia niesie pomoc, angażuje się w pracę na rzecz ludzi i instytucji, które działają w różnych obszarach życia społecznego. Najczęściej wolontariusze spotykani są w domach opieki, hospicjach czy schroniskach dla zwierząt.

Każdy więc może zostać wolontariuszem, lecz musi przy tym pamiętać, ze nie na każdy wolontariat się nadaje – ważne są odpowiednie predyspozycje i kompetencje do wykonywanych działań w ramach wolontariatu.

Menu