Zachęcamy do rozważenia uwzględnienia na rzecz Fundacji w swoim testamencie – taka decyzja sprawi, że ślad i pamięć pozostaną na bardzo długo nie tylko wśród najbliższych ale i wszystkich korzystających z opieki naszej Fundacji.
Jeśli pragniesz wesprzeć naszą działalność skontaktuj się z nami i poinformuj o swoim zamiarze, chętnie poznamy Twoje zamiary, intencje i ustalimy w jaki sposób możemy Cię upamiętnić.
Taki testament może sporządzić każda osoba która ma pełną zdolność do czynności prawnych i będąca w stanie wyrazić swoją wolę. Taki dokument należy napisać osobiście bez pomocy osób trzecich a najbezpieczniej stworzyć akt notarialny. Jeśli sporządzisz testament w obecności notariusza będziesz miał/a większą pewność, że twoja wola zostanie zrealizowana.

Fundacji można przekazać w testamencie:

• Dowolną część swojego majątku np. pieniądze lub nieruchomość
• Ustanowić Beskidzką Fundację Hospicyjną jedynym spadkobiercą np. gdy nie ma innych spadkobierców lub ich interesy są zabezpieczone w inny sposób.

Menu