Wolontariat polega na dobrowolnym niesieniu pomocy, która nie daje w zamian wynagrodzenia za wykonaną pracę. Jest to pomoc głównie świadczona w ośrodkach, fundacjach szpitalach, hospicjach gdzie osobom potrzebującym udziela się wsparcia lub działa na rzecz społeczeństwa.

Menu