Czym jest rehabilitacja

Rehabilitacja jest kluczem do odzyskania utraconej sprawności. W przypadku chorób postępujących daje szansę na dłuższe zachowanie funkcji motorycznych. W przypadku osób niepełnosprawnych fizycznie tylko żmudna, codzienna rehabilitacja jest gwarantem życia bez przykurczy, dając jednocześnie możliwość nabycia nowych sprawności i przeciwdziałania degeneracji mięśni.

Rehabilitacja lecznicza (medyczna) dąży do przywrócenia pełni lub części utraconych funkcji, a gdy jest to niemożliwe do ograniczania zmian postępujących w wyniku choroby lub doznanego urazu . Chory po otrzymaniu skierowania na rehabilitację może ją odbyć, zależnie od wskazań:

– w warunkach ambulatoryjnych

– w warunkach domowych

– w warunkach oddziału lub ośrodka rehabilitacji dziennej

– w warunkach stacjonarnych

Jak często można korzystać z rehabilitacji ?

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje jedynie ściśle określoną liczbę zabiegów rehabilitacyjnych zależnie od rodzaju schorzenia i wieku pacjenta, inne zasady obowiązuje względem dzieci a inne dorosłych.

Dla kogo przeznaczona jest rehabilitacja?

Wskazań do rehabilitacji jest wiele, gdyż rehabilitacja jest szerokim pojęciem obejmującym zarówno sferę sprawności fizycznej jak i obszar powrotu do utraconych zdolności poznawczych. Rehabilitacja jest integralną częścią odzyskiwania zdrowia po przebytych urazach, chorobach w tym po covid- 19 czy chorobach onkologicznych. Znajduje zastosowanie u pacjentów po zawałach serca i udarach, z czym jest najczęściej kojarzona. Odpowiednio prowadzona pozwala na odzyskanie utraconych zdolności w zakresie małej i dużej motoryki, zdolności językowych, poznawczych (neurorehabilitacja).

Jednocześnie, u szerokiej grupy pacjentów, rehabilitacja jest niezwykle ważnym elementem walki o utrzymanie sprawności już posiadanych, które z całą pewnością zostaną utracone w wyniku toczącej się choroby. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i osób upośledzonych umysłowo to element ich codziennej walki o godne życie bez bólu.

Szczególną grupą chorych są pacjenci po przebytych udarach mózgu, chorzy upośledzeni umysłowo i pacjenci z chorobami degeneracyjnymi, gdyż w rehabilitacji potrzebują podejścia multidyscyplinarnego i współpracy specjalistów z wielu dziedzin. Mając to na uwadze dążymy do budowy w ramach naszego hospicjum oddziału rehabilitacyjnego, który da możliwość holistycznego wsparcia pacjentów.

Oddział rehabilitacyjny w naszym hospicjum

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie zapotrzebowanie na rehabilitację jest ogromne. Pragniemy aby w naszym hospicjum profesjonalną opiekę rehabilitacyjną mogli uzyskać nie tylko nasi podopieczni, lecz również inne osoby potrzebujące specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych.  Zarówno pacjenci onkologiczni, jak i chorzy przewlekle, niepełnosprawni umysłowo i cierpiący z powodu chorób degeneracyjnych będą mogli znaleźć w naszym ośrodku profesjonalną pomoc blisko swojego miejsca zamieszkania.

Naszym celem jest utworzenie oddziału dającego możliwość rehabilitacji chorych onkologicznie i pacjentów ZOL w celu podtrzymania sprawności i przeciwdziałania negatywnym skutkom choroby. Pragniemy także aby nasz oddział rehabilitacji świadczył usługi  mieszkańcom gminy i powiatu w obliczu ciągłego wzrostu zapotrzebowania na zabiegi rehabilitacyjne. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnymi siłami tchnąć życie w projekt, który będzie służył całej lokalnej społeczności.

Menu