Choroba terminalna jest związana z końcową fazą życia, gdzie sposoby leczenia przyczynowego zostały wyczerpane, są nieznane lub mało skuteczne a stadium choroby i jej zaawansowanie można łagodzić jedynie objawowo.

Choroba terminalna ma trzy okresy przebiegu i każdy z nich ma specyficzne cechy. Faza przedterminalna jest okresem w którym pacjent jest w stanie ogólnym stabilnym, mimo że nie ma możliwości leczenia przyczynowego. Ten etap może trwać nawet kilka lat dzięki leczeniu i rehabilitacji. Faza terminalna trwa kilka tygodni , nasilają się w niej dolegliwości fizyczne, które mogą powodować nieodwracalne zmiany oraz pogorszenie się i spadek nastroju. Osoba chora traci samodzielność, staje się zależna od otoczenia, traci chęć walki o zdrowie, pojawiają się przeczucia nadchodzącego końca życia. Pod względem medycznym w tej fazie plan leczenia zmienia się i skupia na łagodzeniu objawów i staraniach o poprawę jakości życia i dodatkową pomoc w postaci opieki paliatywnej.

Po tej fazie następuje kolejna – faza agonii, która jest najkrótszym okresem choroby terminalnej i obejmuje kilka ostatnich dni lub godzin życia. Organizm powoli przestaje funkcjonować, zwiększa się niewydolność krążeniowo-oddechowa, osłabiają się podstawowe czynności życiowe, organizm przechodzi skrajne wyczerpanie OUN. Zacierają się reakcje organizmu na bodźce i postępuje utrata kontaktu z otoczeniem – to tak zwana śmierć pozorna. Jednym z charakterystycznych etapów agonii jest śmierć kliniczna, w której występuje senność, zanikają fizjologiczne objawy życia takie jak oddech, zatrzymanie krążenia i utrata przytomności. Ostatnim etapem jest śmierć.

Leczenie choroby terminalnej oparte jest głównie na postępowaniu, które łagodzi skutki przez opiekę paliatywną. Obejmuje ona wielowymiarowe działania zespołu, które mają na celu zaspokojenie potrzeb somatycznych, psychoemocjonalnych i duchowych pacjenta a także jego rodziny. Ogólnie poprawę jakości życia i jego wydłużenie. Najważniejszym elementem leczenia choroby terminalnej jest skupienie się na niwelowaniu postępujących objawów choroby między innymi bólu, braku łaknienia, zaburzeń pracy jelit czy depresji.

Menu