Od darowizny darczyńca może odliczyć ulgę, wtedy jednak musi spełnić warunek, jakim jest przekazanie darowizny do organizacji na cele, dla których została ona powołana, czyli te, które są zapisane w jej statucie. Taka darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Aby odliczyć darowiznę od podatku należy dokładnie zaznajomić się z przepisami prawnymi zawartymi w ustawie o podatku od osób fizycznych.
Należy pamiętać by mieć pokwitowanie takiej wpłaty, jeśli darowizną są pieniądze, lub pokwitowanie przekazania rzeczy lub usług jeśli to one były darowizną.

Menu