Choroby przewlekłe to głównie choroby niezakaźne, które charakteryzują się długim okresem trwania i wolnym rozwojem a także różnym stopniem nasilenia. W przebiegu chorób przewlekłych może występować nawracający ból, okresy niepełnosprawności czy ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu.

Oficjalne definicje w piśmiennictwie określają chorobę przewlekłą jako długotrwałe zaburzenie, które może być postępującym i mieć złe rokowanie, może również być związane ze stosunkowo normalnym biegiem życia mimo niedogodności w zakresie fizycznym i psychicznym funkcjonowaniu.
Inaczej opisywana jest jako niekorzystny stan trwający dłużej niż 3 miesiące w roku lub wymaga hospitalizacji przez przynajmniej jeden miesiąc.

Menu