8 października świętujemy Światowy Dzień Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej.

Światowy Dzień Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej jest corocznym dniem działania, którego celem jest świętowanie i wspieranie opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie. Celebracja polega na podkreślaniu znaczenia opieki paliatywnej dla jakości życia i opowiadaniu się za jej równym dostępem dla wszystkich.

W tym roku temat obchodów brzmi „Uzdrawianie serc i społeczności”. Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA) postanowiło skupić się na skutkach pandemii COVID-19. Przede wszystkim obciążone zostały systemy opieki zdrowotnej. Śmierć poniosło aż 6 milionów ludzi. Cała sytuacja spowodowała cierpienie opiekunów, ale również pracowników służby zdrowia. Stowarzyszenie podkreśla również ogrom zniszczeń i ludzkich tragedii z powodu konfliktów wojennych prowadzonych na całym świecie. 

W tym roku pragniemy przywołać piękną historię założenia ruchu hospicyjnego.

Cicely Saunders była pielęgniarką pracującą ze śmiertelnie chorymi w czasie II wojny światowej. Była nadzwyczajnie blisko swoich pacjentów. Mimo, że przywiązywanie się do podopiecznych, których życie niedługo się zakończy oceniano jako bardzo obciążające, to uważała ona, że jeśli nie podejmie się tego ryzyka traci się coś bardzo istotnego.

Saunders obserwując funkcjonowanie pacjentów wymyśliła popularną dzisiaj koncepcję bólu totalnego. Wynika on z nieustannie pogarszającego się stanu pacjenta oraz z nieuchronnością zbliżającej się śmierci. Chory cierpi na wielu płaszczyznach: fizycznej, społecznej, psychologicznej oraz duchowej. To dlatego w hospicjum świadczy się opiekę holistyczną i interdyscyplinarną, ponieważ dla osiągnięcia dobrostanu pacjenta konieczna jest walka z bólem na wielu płaszczyznach życia.

Jednym z pacjentów, których Saunders darzyła szczególnym uczuciem był Dawid Taśma- Żyd polskiego pochodzenia, uciekinier z getta warszawskiego. Stał się on nie tylko jej miłością, ale również inspiracją. Dzięki wspólnym rozmowom Cicely odkryła powołanie by pomagać umierającym i wybudować hospicjum. Dawid Taśma pewnego razu powiedział do niej „Będę oknem w Twoim domu” oraz podarował w spadku 500 funtów. Cicely odbyła długą drogę aby osiągnąć swój cel. Między innymi poszła jeszcze raz na studia- tym razem lekarskie. Dzięki ciężkiej pracy w 1967 powstało pierwsze nowoczesne hospicjum z kompleksową opieką- Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie wraz z centrum badawczym. Szybko stało się wzorcowym ośrodkiem opieki nad umierającymi. Połączono w nim medycynę z pomocą psychologiczną oraz wspieraniem rodzin chorych. Centrum badawcze zapewniało szkolenie kandydatów do pracy i badania naukowe nad udoskonaleniem metod postępowania.

Cicely jeździła po różnych krajach promując ideę hospicjum i namawiając dobudowania nowych. Sama zachorowała i została pacjentem. Zmarła w wieku 87 lat w 2005 roku w swoim własnym hospicjum, w którym wcześniej również zakończył życie jej mąż- artysta Marian Bohusz-Szyszko.  

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością naszego hospicjum: http://medikompleks.pl/hospicjum-domowe-krolowej-apostolow/

Menu