Jak zorganizować zbiórkę pieniędzy

Jednym z najczęściej zadawanych pytań odnośnie pomocy Fundacji jest: Jak zorganizować zbiórkę pieniędzy?

KROK I.

  • Skontaktuj się z nami i poinformuj o chęci zorganizowania zbiórki.

KROK II.

  • Ustalimy szczegóły dotyczące miejsca i daty zbiórki oraz czy zbiórka będzie przy wsparciu naszego wolontariusza, czy nie.

KROK III.

  • Kolejnym krokiem będzie ustalenie terminu odbioru puszek i potrzebnych materiałów.

KROK IV.

  • Poinformuj o zbiórce jak największą ilość osób (uczestników eventu, wydarzenia, uroczystości rodzinnej) – im więcej osób się dowie, tym lepiej. Każdy będzie mógł przygotować wybraną przez siebie sumę by móc ją później wrzucić do puszki.

KROK V.

  • Zbiórkę możesz zorganizować z najróżniejszych okazji i w najróżniejszych miejscach. Dużą popularnością w naszej pracy cieszą się zbiórki na ślubach – para młoda informuje by zamiast kwiatów wrzucić pieniądze do puszki lub przynieść maskotki, artykuły szkolne dla dzieci będących pod opieką Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Wiśniowej.
  • Innym często spotykanym sposobem jest zbiórka na pogrzebie, gdzie rodzina zmarłych również zamiast kwiatów prosi uczestników o wrzucenie pieniędzy do puszki.
  • Zbiórkę można również zorganizować podczas wydarzeń firmowych, kiedy uczestnicy mogą wrzucić do puszki datki na rzecz hospicjum.

 

Menu