Wychodząc naprzeciw potrzebom chorych i cierpiących stworzyliśmy Beskidzką Fundację Hospicyjną, która za cel stawia sobie przede wszystkim wybudowanie Hospicjum stacjonarnego wraz z oddziałem paliatywnym, zakładem opiekuńczo leczniczym, oddziałem wytchnieniowym.

Pragniemy aby profesjonalną pomoc mogli znaleźć w nim chorzy oraz ich rodziny.

Misja

Pragniemy roztoczyć opiekę nad osobami w ostatnim okresie życia, które dotknięte chorobą potrzebują naszej szczególnej uwagi i pomocy. Czas i obecność to dwie najcenniejsze wartości jakimi każdy może się bezinteresownie podzielić. Fundacja, poprzez swoje szeroko zakrojone działania, pragnie nieść fachową pomoc i wsparcie osobom starszym, chorym, w tym chorym przewlekle i w terminalnym stadium choroby nowotworowej. Pragniemy wybudować hospicjum stacjonarne wraz z oddziałem ZOL, oddziałem rehabilitacyjnym, oddziałem wytchnieniowym aby większa ilość chorych z terenów wiejskich mogła być objęta kompleksową opieką medyczną, psychologiczną rehabilitacyjną, socjalną i duchową. Naszym celem jest niesienie pomocy, aby pacjenci i ich rodziny nie musiały szukać jej w odległych ośrodkach.

Historia

Beskidzka Fundacja Hospicyjna została założona w 2022 roku przy Hospicjum Domowym Królowej Apostołów i jest odpowiedzią a potrzeby lokalnej społeczności. Zespół hospicjum domowego Królowej Apostołów w Wiśniowej od 2009 roku niesie pomoc onkologicznie chorym dorosłym i dzieciom. W swojej codziennej pracy lekarze i pielęgniarki zauważyli, że opieka domowa czasami jest niewystarczająca a stworzenia stacjonarnego ośrodka świadczącego pomoc osobom terminalnie i przewlekle chorym jest koniecznością. Tak narodziła się idea budowy hospicjum stacjonarnego, w którym wsparcie i pomoc uzyskają nie tylko chorzy na nowotwory, ale również cierpiący z powodu zaawansowanej choroby Parkinsona, Alzheimera, SMA, pacjenci w ciężkich stanach po przebytych udarach mózgu, z zaawansowaną demencją.

Wizja

Motywacją do założenia Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej była chęć budowy ośrodka stacjonarnego niosącego konkretną pomoc medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i psychologiczną na najwyższym poziomie Chcemy aby nasi podopieczni mogli skorzystać z  opieki i leczenia w zakresie, który jest nieosiągalny w warunkach domowych. Równie ważni są dla nas członkowie rodzin osób chorych. Chcemy przez nasze działania udzielać im profesjonalnego wsparcia psychologicznego, edukować, szkolić oraz budować bazę wolontariuszy. Nasz ośrodek stacjonarny będzie mógł również świadczyć usługi wytchnieniowe, których bliscy bardzo potrzebują.

nasze wartości

Godność w opiece

null

Każdy człowiek zasługuje na godne życie, godną opiekę i godną śmierć. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na zapewnienie naszym podopieczny i ich rodzinom poczucia godności w każdym momencie ich życia.

szacunek

null

Z szacunku do ludzkiego życia angażujemy się w opiekę nad chorymi i ich rodzinami. Wiedząc jak wielką wartość ma życie każdego człowieka, zapewniamy naszym podopiecznym możliwie najlepszą opiekę, szanując poglądy, wierzenia i przekonania każdego z nich.

współpraca

null

W nasze działania pragniemy angażować lokalne społeczności, szkoły, organizacje pozarządowe, prywatne firmy i instytucje publiczne. Razem możemy więcej, a wspólnie działania maja szansę przynieść wiele dobrego.

transparentność

null

W naszej pracy stawiany na przejrzystość działań a pozyskane środki zagospodarowujemy całości na rzecz chorych i potrzebujących oraz cele statutowe. Tylko uczciwą i rzetelną pracą uda nam się osiągnąć wymarzony cel i wybudować hospicjum stacjonarne

Menu