Misja

Podczas zebrań zespół hospicjum domowego zauważył wzrost liczby osób chorych, które są samotne
i pozostają bez odpowiedniego wsparcia, często z dolegliwościami niemożliwymi do opanowania w warunkach domowych. Starając się wyjść naprzeciw starzejącemu się społeczeństwu, które wymaga specjalistycznej opieki stworzona została Beskidzka Fundacja Hospicyjna, która za cel postawiła sobie wybudowanie Hospicjum Stacjonarnego w Wiśniowej.

Budujemy Hospicjum Stacjonarne, aby chorzy i ich rodziny mogli znaleźć w nim profesjonalną pomoc.

 

Misja

Pragniemy sprawować opiekę nad osobami w ostatnim okresie życia, które dotknięte chorobą potrzebują naszej szczególnej uwagi i pomocy. Czas i obecność to dwie najcenniejsze wartości jakimi każdy może się bezinteresownie podzielić. Fundacja, poprzez swoje szerokie działania, pragnie nieść fachową pomoc i wsparcie osobom starszym, chorym, w tym chorym przewlekle i w terminalnym stadium choroby nowotworowej. Pragniemy wybudować Hospicjum Stacjonarne wraz z oddziałem ZOL, oddziałem rehabilitacyjnym, oddziałem opieki wytchnieniowej, aby większa ilość chorych z terenów wiejskich mogła być objęta kompleksową opieką medyczną, psychologiczną rehabilitacyjną, socjalną i duchową. Naszym celem jest niesienie pomocy, aby pacjenci i ich rodziny nie musiały szukać jej w odległych ośrodkach.

Historia

Beskidzka Fundacja Hospicyjna została założona w 2022 roku przy Hospicjum Domowym Królowej Apostołów i jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Zespół hospicjum domowego Królowej Apostołów w Wiśniowej od 2009 roku niesie pomoc chorym onkologicznie dorosłym i dzieciom. W swojej codziennej pracy lekarze i pielęgniarki zauważyli, że opieka domowa czasami jest niewystarczająca, a stworzenia stacjonarnego ośrodka świadczącego pomoc osobom terminalnie i przewlekle chorym jest koniecznością. Tak narodziła się idea budowy Hospicjum Stacjonarnego, w którym wsparcie i pomoc uzyskają nie tylko chorzy na nowotwory, ale również cierpiący z powodu zaawansowanej choroby Parkinsona, Alzheimera, SMA, pacjenci w ciężkich stanach po przebytych udarach mózgu, z zaawansowaną demencją.

Wizja

Motywacją do założenia Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej była chęć budowy Hospicjum Stacjonarnego niosącego konkretną pomoc medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i psychologiczną na najwyższym poziomie. Chcemy, aby nasi podopieczni mogli skorzystać z opieki i leczenia w zakresie, który jest nieosiągalny w warunkach domowych. Równie ważni są dla nas członkowie rodzin osób chorych. Poprzez przez nasze działania, chcemy udzielać im profesjonalnego wsparcia psychologicznego, edukować, szkolić oraz budować bazę wolontariuszy.

Menu