Odleżyny

Odleżynami nazywamy rany, które pojawiają się na skutek długotrwałego ucisku lub tarcia. Rodzaj leczenia odleżyn zależy w dużej mierze od stopnia zaawansowania rany. Występują one u osób przewlekle chorych, które leżą na łóżku lub wózku inwalidzkim.
Przede wszystkim należy zapobiegać powstawaniu odleżyn. Są one bardzo niekomfortowe dla pacjentów i utrudniają życie. Leczenie ma na celu zahamowanie procesu powiększania się odleżyn oraz w ramach możliwości regenerację tkanki.

Charakterystyka odleżyny pierwszego stopnia


Stopień zaawansowania odleżyn można kategoryzować na podstawie według 5-stopniowej skali Torrance’a.
Odleżyna 1 stopnia jest to nieuszkodzona skóra. Widoczny jest rumień, który nie blednie pod wpływem dotyku, jest ciepły i bolesny.

Postępowanie

Ważne jest dbanie o czystość rany. Uszkodzone miejsce należy smarować preparatami mającymi działanie przeciwzapalne i nawilżające.
W przypadku odleżyny pierwszego stopnia należy zadbać o odpowiednie podłoże aby odciążyć ranę. W tym celu stosuje się materace lub poduszki przeciwodleżynowe. U pacjentów leżących powinno się często zmieniać pozycję leżenia co około 2 godziny. Jeśli jest możliwość zaleca się włączenie do diety wysokobiałkowych suplementów.

Hospicjum

Osoby z owrzodzeniami odleżynowymi kwalifikują się do przyjęcia do hospicjum. Dzięki pracy lekarzy, pielęgniarek i psychologów zapewnia ono systematyczną opiekę w sferze fizycznej, społecznej oraz psychologicznej, która pomaga poprawić jakość życia i „żyć aż do śmierci”. Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Wiśniowej zapewnia opiekę wykwalifikowanego zespołu ludzi, których łączy misja i chęć pomocy osobom w terminalnym stanie choroby.

Menu