Strona Główna > Budowa > Dla kogo

Dla kogo?

Nasze Hospicjum Stacjonarne będzie sprawowało wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną, nad pacjentami ze schorzeniami nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu. Będzie ono przeznaczone dla osób w terminalnym stadium choroby nowotworowej, które z różnych względów nie mogą dłużej przebywać w swoich domach. Pragniemy by znalazło się w nim miejsce dla 70 chorych na wszystkich oddziałach w tym 30 miejsc przeznaczonych dla hospicjum. Ponadto zostanie utworzony oddział rehabilitacyjny, oddział opieki wytchnieniowej oraz zakład opiekuńczo leczniczy, gdzie opieką będą objęci chorzy w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera, Parkinsona, chorzy po udarach niemogący samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych oraz pacjenci wymagający specjalistycznej pomocy.

Menu