Nasze Centrum Opieki Paliatywno – Hospicyjnej będzie sprawowało wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną, nad pacjentami ze schorzeniami nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu. Hospicjum Stacjonarne jest przeznaczone dla osób w terminalnym stadium choroby nowotworowej, które z różnych względów nie mogą dłużej przebywać w swoich domach. Pragniemy by znalazło się w nim miejsce dla 30 chorych na 2 oddziałach. Ponadto planujemy utworzyć zakład opiekuńczo leczniczy/ inny gdzie opieką będą objęci chorzy w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera, Parkinsona, chorzy po udarach niemogący samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych oraz inni pacjenci wymagający specjalistycznej pomocy.

Menu