Przetargi

Aktualności


W związku z rozpoczynającymi się pracami budowlanymi zapraszamy chętnych do złożenia oferty na wykonanie stanu „zero” budynku ośrodka Hospicyjnego. Do wykonania są:

1)      ławy i ściany żelbetowe czterech segmentów ośrodka
2)      izolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodne
3)      zasyp fundamentów
4)      podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Zainteresowane osoby proszone są o wiadomość na adres: uib.szczygiel.mateusz@gmail.com w celu uzyskania dokumentacji technicznej.

Termin składania ofert do 28.01.2024.


W dniach od 10 – 14 lipca 2023 zostały rozesłane zapytania ofertowe w celu wyceny pierwszego etapu robót budowlanych tj. robót ziemnych. Na zapytania odpowiedziało czterech oferentów. W dniu 27.07.2023 r. odbyły się rozmowy z wykonawcami prac ziemnych. Założono szacunkowe ilości do potwierdzenia obmiarowo. 4000 m3 gruntu z wywozem, 2000 m3 gruntu na odkład, drogę w ilości 570 m2 utwardzenia o grubości ok. 40 cm. Po rozmowach i analizach wybrano najkorzystniejszą ofertę – Firmę Transgraben.


Menu