1 października świętujemy Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych.


Powiedzenia niosą ze sobą wiele mądrości. Niektóre z nich bywają jednak stereotypowe i mogą wręcz szkodzić i utrwalać nieprzystosowawcze przekonania na temat świata i ludzi. Jednym z nich jest powiedzenie „starość nie radość”. Mimo, że bycie osobom w podeszłym wieku wiążę się z trudnymi doświadczeniami takimi jak choroby, obniżenie poziomu sprawności fizycznej, utrata małżonka i bliskich w podobnym wieku, to jednak okres ten może nieść dużo radości i satysfakcji z życia. Badania pokazują, że od postawy wobec starszych osób zależy osobisty poziom przystosowania się do starości. Szacuje się, że do 2050 roku osoby starsze będą stanowić 1/3 społeczeństwa dlatego z okazji tego dnia pragniemy przełamać kilka stereotypów i negatywnych przekonań na ich temat, które posiada część społeczeństwa.

Czy osoby starsze są gorszymi pracownikami?
Osoby starsze w większym stopniu zdają sobie sprawę z własnych ograniczeń, dzięki czemu nie wykonują niebezpiecznych aktywności np. nie wchodzą na wysoki taboret. Dzięki temu sporadycznie kończą na długoterminowych zwolnieniach. Co więcej, generalnie rzadziej biorą zwolnienia lekarskie, prawdopodobnie dlatego, że nie chcą potwierdzać stereotypów panujących w społeczeństwie na własny temat. Na tym etapie życia bardziej niż na pieniądzach i awansach zależy im na dzieleniu się wiedzą i zdobywaniem jej. Dzięki dużej ilości doświadczeń życiowych oraz szerszej perspektywie odczuwają mniejszy stres przy nowych sytuacjach wymagających szybkich decyzji mimo utraty zdolności poznawczych, które pogarszają się wraz z wiekiem.

Czy osoby starsze są humorzaste/ niestabilne emocjonalnie?
Osoby młodsze gdy rozmawiają o negatywnych wydarzeniach poziom stresu rośnie u nich jeszcze bardziej. Dla osób starszych rozmowa jest narzędziem do uspokojenia się i poukładania ważnych informacji w głowie. Osoby starsze są efektywniejsze w regulowaniu swoich emocji i robią to w prosty, lecz skuteczny sposób np. wyłączają radio gdy treść przekazu jest dla nich źródłem stresu. Warto wiedzieć, że wraz z wiekiem stabilność emocjonalna rośnie. Co więcej, u większości przeważają emocje pozytywne.

Czy osoby starsze są złymi kierowcami?
Mimo spadku czasu reakcji i obniżenia zdolności uwagowych starsi kierowcy cechują się większą ostrożnością i wybierają krótsze trasy. Duże doświadczenie rekompensuje obniżenie sprawności funkcji poznawczych, dlatego większość starszych osób na drodze radzi sobie równie dobrze co młodsi. Statystycznie, powodują oni mniej wypadków drogowych właśnie z powodu ostrożności i nie przekraczania dozwolonej prędkości.

Warto mieć pozytywną postawę wobec osób starszych w każdym wieku, ponieważ nie tylko poprawi to relacje z seniorami wokół nas, ale także zapewni akceptację i większy optymizm, co umożliwi radzenie sobie z ograniczeniami i przystosuje nas do prowadzenia szczęśliwego życia w starszym wieku.

Menu