Charakterystyka

Kariomiopatie to grupa chorób związana z dysfunkcjami mięśnia sercowego. Kardiomiopatia przerostowa (HCM, hypertrophic cardiomiopathy) jest jedną z nich. Występuje ona u 0,2% populacji. Dotyka osób w każdym wieku, występuje z jednakową częstością u obu płci. Kardiomiopatia przerostowa jest dziedziczna autosomalnie dominująco.


HCM charakteryzuje nie przerostem mięśnia sercowego, który nie ma dokładnie określonej przyczyny. Przerost widoczny jest szczególnie w lewej komorze. Na poziomie mikroskopowym widać chaotyczny układ powiększonych kardiomiocytów, ogniska bliznowacenia mięśnia sercowego oraz nasilone włóknienie okołonaczyniowe. Uszkadza to funkcję rozkurczową serca.


Objawy i diagnostyka

Często HCM przebiega bezobjawowo. Duszność, omdlenia oraz bóle podczas wysiłku to najpowszechniejsze dolegliwości. U niektórych dochodzi do nagłej śmierci sercowej, niepoprzedzonej przez żadne inne objawy.
Diagnostyka opiera się przede wszystkim na badaniu echokardiograficznym (badanie za pomocą ultradźwięków). Czasami dodatkowo stosuje się elektrokardiografie w celu uzupełniającym. Spośród innych badań nieinwazyjnych zastosowanie znajduje rezonans magnetyczny, w szczególności u pacjentów, u których ze względów anatomicznych ocena w echokardiograficzna jest utrudniona.


Leczenie

Polega na łagodzeniu objawów i zmniejszaniu ryzyka nagłej śmierci sercowej. Stosuje się farmakoterapię, najczęściej b-adrenolityki, werapamil lub diltiazem u pacjentów, którzy mają odczuwalne objawy. U osób, którzy nie mają dostrzegalnych dolegliwości obserwacja jest głównym oddziaływaniem. W przypadku braku reakcji organizmu na farmakologie stosuje się zabiegi: przezskórną ablację IVS, miektomię przegrodową, elektrostymulację dwujamową, implantację kardiowertera/defibrylatora serca, a ostateczności — zabieg transplantacji serca. Najpowszechniejszym i uznawanym za bardzo skuteczny jest zabieg Morrowa (miektomia septalna)- polegajcy na wycięciu części przerośniętej przegrody międzykomórowej.

Hospicjum

Kardiomiopatia zaliczana jest do jednostek chorobowych kwalifikujących do leczenia w hospicjum domowym. Leczenie w hospicjum jest skoncentrowane na łagodzeniu skutków choroby, a nie usuwaniu jej przyczyn.

Hospicjum dzięki pracy lekarzy, pielęgniarek, psychologów i fizjoterapeutów zapewnia systematyczną opiekę w sferze fizycznej, społecznej oraz psychologicznej, która pomaga poprawić jakość życia i „żyć aż do śmierci”. Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Wiśniowej zapewnia opiekę wykwalifikowanego zespołu ludzi, których łączy misja i chęć pomocy osobom w terminalnym stanie choroby.

Menu