Charakterystyka

Kariomiopatie to grupa chorób związana z dysfunkcjami mięśnia sercowego. Kardiomiopatia rozstrzeniowa to jedna z podgrup charakteryzująca się rozciągnięciem włókien mierni serca, co powoduje ich ścieńczenie oraz poszerzenie jamy. Efektem jest niewydolność serca polegająca na nieefektywnym przepompowywaniu krwi do narządów.

Choroba ta zależy od wielu czynników. Szacuje sie, że za powstanie choroby w 30% odpowiadają przyczyny genetyczne. U około połowy osób pierwsze obawy manifestują się przed drugim rokiem życia. Do przyczyn można zaliczyć wirusy takie jak COX, HIV, różyczka i wirus opryszczki, baterie min. gruźlicy, mycoplasmy, ale również grzyby i pasożyty. Przyczyn upatruje się również w niektórych lekach, chorobach metabolicznych i niedoborach żywieniowych.

Objawy

Rozwijają się one stopniowo. Wśród głównych objawów kardiomiopatii rozstrzeniowej można wyróżnić:
• zwiększenie masy ciała
• Obrzęki obwodowe
• Zawroty głowy
• Duszności
• Bezsenność
• Bol brzucha i klatki piersiowej
• Zaburzenie rytmu serca z migotaniem przedsionków

Diagnostyka

Badania, które wykonuje się w celi diagnozy tej choroby to przede wszystkim: echokardiografia (badanie za pomocą ultradźwięków), elektrokardiografia (EKG), cewnikowanie serca i biopsja.

Leczenie

Najczęściej stosowane leki to inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz blokery receptora angiotensyny (ARB), blokery receptora aldosteronu, diuretyki i beta-blokery. W przypadku gdy leczenie farmakologiczne nie jest skuteczne wspomaga się czynność komór poprzez specjalne pompy przejmujące funkcje serca, jednak docelowo w takim przypadku konieczny okazuje się przeszczep. Zaburzenia rytmu pomaga kontrolować kardiowerter-defibrylator (ICD), który rozpoznaje niebezpieczne zaburzenia rytmu serca i wywołuje wyładowania elektryczne, które przywracają odpowiedni rytm.

Hospicjum

Kardiomiopatia zaliczana jest do jednostek chorobowych kwalifikujących do leczenia w hospicjum domowym. Leczenie w hospicjum jest skoncentrowane na łagodzeniu skutków choroby, a nie usuwaniu jej przyczyn.

Hospicjum dzięki pracy lekarzy, pielęgniarek, psychologów i fizjoterapeutów zapewnia systematyczną opiekę w sferze fizycznej, społecznej oraz psychologicznej, która pomaga poprawić jakość życia i „żyć aż do śmierci”. Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Wiśniowej zapewnia opiekę wykwalifikowanego zespołu ludzi, których łączy misja i chęć pomocy osobom w terminalnym stanie choroby.

Menu