Charakterystyka

Kardiomiopatia to zaburzenie funkcjonowania mięśnia sercowego. W przypadku kardiomiopatii alkoholowej jak sama nazwa wskazuje choroba spowodowana jest przyjmowaniem przez długotrwały czas zbyt dużej ilości alkoholu. Jest rodzajem kardiomiopatii rozszerzeniowej, co oznacza ścieńczenie ścian serca oraz powiększenie komór. Z tego powodu chorobę tę nazywa się potocznie „bawolim sercem”. Skutkiem jest nieprawidłowe kurczenie się serca, co uniemożliwia efektywne pompowanie krwi do całego ciała.

Objawy

Jest to choroba, która na początku jest bezobjawowa. Są one obecne dopiero gdy uszkodzenia mięśnia sercowego są duże, a zmiany niemożliwe do odwrócenia. Dostrzegalne objawy to:

• Przewlekłe duszności
• Nieregularne, przyśpieszone bicie serca
• Zawroty głowy i omdlenia
• Obrzęki nóg
• Mokry kaszel z pienistą różową flegmą
• Wysokie ciśnienie tętnicze krwi
• Migotanie przedsionków

Diagnostyka i leczenie

Najczęściej stosowane metody to badanie echokardiograficzne, RTG- rentgen klatki piersiowej, elektrokardiografia (EKG), biopsja endomiokardialną oraz cewnikowanie serca. W zależności od stanu serca pacjenta i objawów stosuje się różne procedury medyczne. W przypadku farmakologii są to leki moczopędne oraz suplementy zawierające potas. W przypadku zabiegów operacyjnych można zastosować rozrusznik serca, ale również przeszczep w ciężkim stanie choroby. Warto całkowicie ograniczyć spożywanie alkoholu, dbać o zdrową dietę i ruch, ponieważ zachowania prozdrowotne okazują się mieć bardzo duże znaczenie w przypadku rozwoju tej choroby. U znacznej części chorych przestrzeganie zaleceń pozwala zahamować postęp choroby, która jest jedną z najczęstszych przyczyn nagłej śmierci związanej z kariologicznymi schorzeniami.

Hospicjum

Kardiomiopatia zaliczana jest do jednostek chorobowych kwalifikujących do leczenia w hospicjum domowym. Leczenie w hospicjum jest skoncentrowane na łagodzeniu skutków choroby, a nie usuwaniu jej przyczyn.

Hospicjum dzięki pracy lekarzy, pielęgniarek, psychologów i fizjoterapeutów zapewnia systematyczną opiekę w sferze fizycznej, społecznej oraz psychologicznej, która pomaga poprawić jakość życia i „żyć aż do śmierci”. Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Wiśniowej zapewnia opiekę wykwalifikowanego zespołu ludzi, których łączy misja i chęć pomocy osobom w terminalnym stanie choroby.

Menu