,,Dać to, czego naprawdę trzeba”.

Dziś nasz zespół dzięki zaproszeniu dr n. med. Pawła Grabowskiego, Prezesa i Fundatora Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza miał możliwość udziału w debacie poświęconej zmianom systemowym w opiece hospicyjnej na terenach wiejskich.

Cieszymy się i dziękujemy, że jako jedyne przybyłe hospicjum z małopolski mieliśmy możliwość udzielenia rekomendacji wprowadzonego modelu innowacyjnego profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie ich opiekunów na terenach wiejskich.

Ważnym elementem, o którym cały czas mówił Doktor to to, że na wsiach żyje się i umiera się inaczej. Że dostęp do opieki zdrowotnej jest 2 – 2,5 raza gorszy niż w miastach. Że potrzeba zmian, zmian systemowych, aby usprawnić naszą cały czas świadczoną opiekę.

Na czym polega omawiany model ?

Innowacyjność Nowego modelu hospicjum polega na uelastycznieniu modelu opieki i rozszerzeniu zakresu wskazań do objęcia opieką hospicyjną osób chorych. Opiera się na dwóch filarach:

✅️ dostosowaniu usług hospicyjnych do realnych potrzeb osób chorych na terenach wiejskich oraz
✅️ na włączeniu do zespołu hospicyjnego opiekunek, które mogą wyręczać specjalistów w opiece nad chorymi oraz zapewniać pomoc wytchnieniową dla opiekunów osób chorych.

Model efektywny kosztowo, przy cały czas niedofinansowanej opiece hospicyjnej wydaje się być potrzebną zmianą. Zainspirowani wracamy z głową pomysłów i nowych rozwiązań po to, aby jak najlepiej służyć naszym chorym.

Menu