Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych 💙 Dziś szkolimy się z nowych metod leczenia bólu i standardów opieki nad pacjentem paliatywnym. 💛

Zgłębiamy tematy m.in z zakresu:
👉 stanów nagłych w opiece paliatywnej,
👉 komunikacji w zespole hospicyjnym,
👉 interakcji podawanych leków,
👉 dylematów etycznych w relacjach personel medyczny -pacjent- rodzina,
👉 towarzyszenia umierającemu.

Menu