W zależności od rodzaju komórek tworzących nowotwór można wyróżnić jego podtypy. Najczęściej spotyka się raka wątrobokomórkowego HCC i dotyczy on 90% przypadków. Rak wątroby jest szóstym nowotworem pod względem częstości występowania i spotyka się go najczęściej w Afryce oraz połudnowo-wschodniej Azji. Jest to ściśle związane z zarażeniem WZW typu B. Innymi czynnikami ryzyka jest toksyczne uszkodzenie wątroby wywołane np. piciem alkoholu. Znaczenia ma również niewłaściwa dieta, nałogowe palenie tytoniu, narażenie na aflatoksyny (toksyny wytwarzane przez niektóre grzyby), zakażenie przywrą chińską i schistosomatozę.


Objawy


Na początku może on przebiegać bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Objawy odczuwalne mogą być podobne do marskości wątroby. W późniejszym okresie może występować, wodobrzusze (nadmiar wody w jamie brzusznej) lub encefalopatia (uszkodzenie mózgu), a także guz wyczuwany w prawym podżebrzu, tępy ból i uczucie pełności w nadbrzuszu. Żółtaczka może być oznaką między innymi raka wątroby. Rozwijający się nowotwór powoduje pojawienie się szorstkich zmian na skórze. Przybiera ona ciemną, żółtą barwę, sprawiając wrażenie brudnej. W przypadku zaawansowanych stadiów obserwuje się powiększenie czy twardość wątroby, nudności, gorączkę i spadek masy ciała.


Diagnostyka


U wielu osób z ryzykiem rozwoju raka wątroby co 6 miesięcy wykonuje się badania USG w celu jak najwcześniejszego wykrycia raka we wczesnym stadium. W przypadku wykrycia guza po badaniu USG wykonuje się badania obrazowe takie, jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. W niektórych przypadkach konieczna okazuje się ocena mikroskopowa guzka wątroby, której dokonuje się na drodze biopsji czyli nakłucia wątroby specjalną igłą tzw. oligobiopsja przezskórna. Uzupełnieniem badań diagnostycznych są badania wykonywane z krwi pacjenta i najczęściej oznacza się poziom enzymów wątrobowych.


Leczenie


Leczenie chirurgiczne- jedynie 30% pacjentów kwalifikuje się do usunięcia guza. Dzieje się tak ze względu na jego mały rozmiar, dobrą wydolność wątroby i całego organizmu. Część osób posiadających więcej zmian ogniskowych posiada możliwość przeszczepu tego narządu.
W leczeniu raka wątroby rolę odgrywa przezskórne wstrzyknięcia alkoholu do guza, co niszczy komórki nowotworowe. Inna technika polega na wkłuciu specjalnej igły w guza i wytworzeniu kulistego obszaru energii. Za pomocą dużej energii dostarczonej przez igłę (metody ablacyjne) następuje zniszczenie guza. Inną metodą jest terapia celowana. W leczeniu wykorzystuje się fakt bogatego unaczynienia raka wątrobowokomórkowego, stosując leki mające działanie antyangiogenne (hamujące wytwarzanie naczyń krwionośnych). Do leków tych należą m.in. sorafenib czy lenvatinib. Istnieje również metoda TACE (polegająca na podaniu chemioterapii poprzez cewnik wprowadzony do naczyń prowadzących krew do nowotworu). Dodatkowo, tego rodzaju chemioterapię można połączyć z zabiegiem zamknięcia naczyń dostarczających krew do guza. Wykorzystuje się do tego radioablację lub radioterapię.

Hospicjum

W przypadku osób, u których zakończono leczenie przedłużające życie np. chemioterapia lub intensywna terapia istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie do hospicjum domowego. Leczenie w hospicjum jest skoncentrowane na łagodzeniu skutków choroby, a nie usuwaniu jej przyczyn.

Hospicjum dzięki pracy lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i psychologów zapewnia systematyczną opiekę w sferze fizycznej, społecznej oraz psychologicznej, która pomaga poprawić jakość życia i „żyć aż do śmierci”. Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Wiśniowej zapewnia opiekę wykwalifikowanego zespołu ludzi, których łączy misja i chęć pomocy osobom w terminalnym stanie choroby.

Menu