Bardzo często pojawia się pytanie kto choruje na raka? Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż istnieje wiele rodzajów nowotworów zależnych od różnych czynników. Większość przypadków nowotworów to uszkodzone komórki, które rosną, mnożą się i niekontrolowanie rozprzestrzeniają powodując zmiany i uszkodzenia. Zazwyczaj nasz organizm poprzez system odporności radzi sobie i usuwa „zepsute” komórki które mogą przyczynić się do powstania raka.

W organizmach, w których z różnych przyczyn system odporności jest osłabiony i nie radzi sobie ze zwalczaniem tych komórek, mogą powstawać nowotwory.

Wyróżniamy jednak nowotwory złośliwe i niezłośliwe. Te niezłośliwe to skupisko komórek, które nie mnożą się dalej tylko pozostają w skupisku. W innym przypadku, kiedy komórki mnożą się nieustannie, mamy do czynienia z nowotworami złośliwymi.

Czynnikami wpływającymi na powstanie raka mogą być: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, zła dieta i otyłość, spaliny, smog, zanieczyszczone środowisko, promienie UV, promieniowanie. Między innymi te właśnie czynniki mogą być przyczyną raka.

Menu