Depresja to jedna z najpowszechniejszych zaburzeń psychicznych. Najczęściej występuje u osób po 40 roku życia, może jednak dotyczyć osób w każdym wieku. Jest to choroba przewlekła oraz nawracająca. Badania pokazują, że ryzyko nawrotu po drugim epizodzie depresji wynosi około 80-90%. W leczeniu stosuje się głównie farmakoterapię oraz psychoterapię. Dzięki tej ostatniej ryzyko nawrotu spada aż o 70%. Depresja to nie jedynie objawy w obrębie nastroju. Zmiany dotyczą funkcjonowania organizmu, zachowań a także sposobu myślenia. 

Według kryteriów DSM- V z poniżej wymienionych objawów przynajmniej 5 musi być obecnych aby zdiagnozować większe zaburzenie depresyjne. Muszą on być obecne w przeciągu dwutygodniowego okresu oraz co najmniej jeden z objawów musi być obecny: 

-obniżony nastrój utrzymujący się znaczną cześć dnia 

-utrata zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności

Dodatkowo:

  • bezsenność lub hipersomnia niemal każdego dnia
  •  pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe
  • znaczący spadek masy ciała bez rozmyślnego ograniczania przyjmowanych pokarmów 
  • zmęczenie lub poczucie braku energii niemal każdego dnia 
  •  poczucie braku własnej wartości lub nieadekwatne nadmierne poczucie winy 
  • zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji albo brak zdecydowania
  • nawracające myśli o śmierci (nie tylko lęk przed śmiercią), nawracające myśli samobójcze bez planu działania, próby samobójcze lub określony plan popełnienia samobójstwa 

1/3 osób chorych na depresję spełnia kryteria pełnoobjawowego zaburzenia lękowego.

Menu