Darowizna to rzeczy lub pieniądze, które przekazujemy komuś innemu, nie oczekując nic w zamian. Ma ona swoją oficjalną definicję w kodeksie cywilnym (art.888):

„forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”.

Należy podkreślić, że darowizną nazywamy dzielenie się swoim majątkiem lub rzeczami, które do nas należą.

Darowiznę mogą darować nie tylko osoby fizyczne ale również prawne takiej jak firmy czy spółki.

Darowiznę na rzecz naszej fundacji możecie państwo przekazać osobiście przynosząc ją do naszej placówki lub robiąc przelew na konto czy też przejść do wpłat poprzez naszą stronę.

Darowizną może być nie tylko przekazanie pieniędzy czy środków materialnych, może to być również usługa czy przekazanie posiadłości/budynku. Wtedy jednak najlepiej spisać umowę (która musi być bezpłatna) i gdzie będą zawarte wszystkie obowiązki darczyńcy jak i warunki jakie musi spełnić obdarowany by darowiznę dostać. Umowa może zawierać zapisy dotyczące konkretnego działania czyli np. konkretna darowizna musi iść na konkretny cel a nie na całość działania organizacji.

Menu