W dniu wczorajszym w siedzibie fundacji odbyły się spotkania z wykonawcami, w których uczestniczyli, również kierownik budowy 👷‍♂️ oraz inspektor nadzoru inwestorskiego 👀. Wstępnie został już ustalony termin rozpoczęcia robót polegających na wykonaniu fundamentów 📅.

W pierwszym etapie zrealizujemy dwa największe segmenty budynku mogące funkcjonować samodzielnie 🔁. Po oddaniu tej części do użytkowania do dyspozycji pacjentów będą przygotowane 2️⃣ oddziały.

Menu