Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona, który ma na celu wsparcie, a także zwiększenie społecznej świadomości na temat tej choroby. Jest to postępująca choroba neurodegeneracyjna. Najbardziej powszechnym objawem jest spowolnienie ruchowe (tzw. bradykinezja), czyli wolniejsze wykonywanie wszystkich czynności. Chory doświadcza problemów z rozpoczęciem ruchu i z jego przyspieszeniem. Kolejnymi objawami są niestabilność postawy, trudności z utrzymaniem równowagi, która w późniejszym okresie prowadzi do upadków. W chorobie Parkinsona występuje również drżenie spoczynkowe (kiedy pacjent nie wykonuje żadnej czynności), w okresie początkowym drżenie ustaje w momencie np. sięgania po jakiś przedmiot.

Warto podkreślić mniej znany fakt, że istnieje silne współwystępowanie między chorobą Parkinsona a depresją. Takie osoby są obarczone wyższym ryzykiem jej wystąpienia niż populacja ogólna. Szacuje się, że około 50% pacjentów z chorobą Parkinsona cierpi na depresję w pewnym momencie swojego życia.

Chociaż dokładne przyczyny tej korelacji nie są do końca jasne, to uważa się, że przyczyną może być zmniejszenie poziomu neuroprzekaźników, które są związane z obiema chorobami. Co więcej, trudności z jakimi mierzą się osoby z chorobą Parkinsona, takie jak problemy z poruszaniem się, trudności w komunikacji i izolacja społeczna, mogą również przyczyniać się do rozwoju depresji. Dlatego tak ważne jest, aby pacjenci byli monitorowani pod kątem występowania objawów depresji i otrzymywali odpowiednie leczenie, w tym farmakoterapię i psychoterapię. Właściwe leczenie depresji u tych osób może przyczynić się nie tylko do poprawy jakości życia, a nawet zmniejszyć niektóre objawy tej choroby.

Z powodu problemów z dostępnością miejsc w ZOL-ach oraz w domowej opiece długoterminowej, dostrzegamy brak odpowiednich form wsparcia dla osób w zaawansowanych stadiach choroby Parkinsona. Z tego powodu nasze hospicjum stacjonarne, połączone z oddziałem opiekuńczo-leczniczym i usługami rehabilitacyjnymi, którego wybudowanie planujemy, będzie otwarte na pomoc takim chorym.

Menu