Opieka Paliatywna jest opieką nad chorym cierpiącym z powodu nieuleczalnej choroby, której głównym zadaniem jest niesienie ulgi w cierpieniu, pielęgnacja i opieka nad chorym aż do śmierci.

Medycyna paliatywna, która swoją nazwę bierze od łacińskiego słowa pallium oznaczającego płaszcz, jest działem medycyny zajmujący się opieką nad chorymi będącymi w terminalnym stadium choroby. Oznacza to, że leczenie zmierzające do wyleczenia chorego zostało zakończone, a celem prowadzonych odtąd działań medycznych jest leczenie objawowe mające za zadanie złagodzenia cierpienia fizycznego i duchowego.

Na pierwszy plan wysuwa się dbałość o jakość życia pacjenta oraz udzielenie mu oraz jego najbliższym potrzebnej pomocy w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej.

Kompleksowe działania prowadzone przez interdyscyplinarny zespół mają za zadanie:

ZŁAGODZENIE OBJAWÓW CHOROBY W SZCZEGÓLNOŚCI BÓLU

UDZIELANIE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO I EMOCJONALNEGO

ROZPOZNANIE POTRZEB SOCJALNYCH CHOREGO I JEGO NAJBLIŻSZYCH

Medycyna paliatywna w dużej mierze skupia się na opanowaniu bólu, który nieleczony może prowadzić do odczuwania przez chorego tzw. Bólu totalnego. Ból ten jest odczuwany wielopłaszczyznowo i niesie ze sobą ogromne cierpienie zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym. Nie pozostaje to bez wpływu także na najbliższych pacjenta, u których potęguje uczucie bezradności.

Obecnie medycyna dysponuje narzędziami, dzięki którym może bardzo sprawnie opanować ból. Wymaga to jednak współpracy ze strony chorego i jego rodziny. Dlatego ważnym elementem leczenia paliatywnego jest zbudowanie zaufania pomiędzy chorym a zespołem medycznym oraz otwarta komunikacja. Te czynniki dają zarówno pacjentowi jak i jego bliskim lepsze zrozumienie zasadności podawanych leków, obalają mity narosłe wokół niektórych typów medykamentów, są szansą na dostrzeżenia związku pomiędzy przyjmowanymi systematycznie lekami a poprawą jakości i komfortu jego życia.

Główne zadania leczenia paliatywnego to dbałość o jakość życia chorego poprzez:

OPANOWANIE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH

PIELĘGNACJA CHOREGO, EDUKACJA RODZINY CHOREGO W TYM ZAKRESIE

ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM SKUTKOM LECZENIA TAKIM JAK ZAPARCIA, OBRZĘKU, NUDNOŚCI

PRZECIWDZIAŁANIE DODATKOWYM OBJAWOM TOWARZYSZĄCYM CHOROBIE ZASADNICZEJ TAKIM JAK DUSZNOŚCI, ZABURZENIA ŁAKNIENIA, PROBLEMY ZE SNEM, ODLEŻYNY, INNE DOLEGLIWOŚCI SOMATYCZNE

TOWARZYSZENIE I PRZYGOTOWYWANIE NA MOMENT ŚMIERCI, WSPIERAJĄCA OBECNOŚĆ W OKRESIE ŻAŁOBY

UDZIELANIE PROFESJONALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO I DUCHOWEGO

Czym różni się opieka paliatywna od opieki hospicyjnej?

Opieka paliatywna jest pojęciem utożsamiany z opieką hospicyjną, ze względu na główne cele i zadania. Jest jednak pojęciem szerszym ze względu na grupę odbiorców, ponieważ o ile pacjent hospicyjny zawsze otrzymuje opiekę paliatywną o tyle pacjent w poradni medycyny paliatywnej nie jest jeszcze chorym kwalifikującym się do opieki hospicyjnej. Jednocześnie w sytuacji postępu procesu choroby może się nim stać w przyszłości.

Opieką paliatywną mogą być objęci dorośli i dzieci, a miejscem sprawowania pomocy może być zarówno dom chorego jak i oddział stacjonarny lub poradnia.

Chory może zostać zakwalifikowany do tego rodzaju opieki w ramach skierowania wydanego przez lekarza specjalistę lub lekarza POZ.

Opieka paliatywna może być sprawowana w ramach:

PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

ODDZIAŁU PALIATYWNEGO

OPIEKI PALIATYWNEJ SPRAWOWANEJ PRZEZ HOSPICJA DOMOWE I STACJONARNE

Poradnia Medycyny Paliatywnej obejmuje opieką chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową, którzy potrzebują konsultacji lekarskich, szczególnie w zakresie opanowania bólu oraz innych dokuczliwych objawów. Jednocześnie ich stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wymaga objęcia opieką hospicyjną. Z poradni mogą również korzystać osoby po zakończeniu leczenia onkologicznego, wymagające kontynuacji leczenia przeciwbólowego lub innych objawów, które są zarówno następstwem choroby jak i  procesu jej leczenia.

W skład zespołu Poradni Medycyny Paliatywnej wchodzą lekarze i pielęgniarki posiadający specjalizację paliatywną. Do dyspozycji chorych i ich bliskich pozostaje również psycholog, psychoonkolog lub psycholog kliniczny.

W chwili gdy wizyty w Poradni Medycyny Paliatywnej stają się niewystarczającą formą opieki i proces chorobowy postępuje, chory, po otrzymaniu skierowania od lekarza poradni może uzyskać niezbędną pomoc w ramach hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego lub oddziału paliatywnego.

Oddział medycyny paliatywnej jest oddziałem szpitalnym i funkcjonuje w jego ramach. Natomiast Hospicjum Stacjonarne jest osobną jednostką, może być prowadzone przez stowarzyszenie, fundację, prywatną firmę medyczną posiadającą kontrakt z NFZ na świadczenie tego rodzaju usług. Zadania i cele obu oddziałów stacjonarnych są takie same a różnicuje je jedynie instytucja w ramach której są prowadzone. Hospicjum domowe i zasady jego działania zostały opisane na podstronie HOSPICJUM.

Oddział paliatywny zapewnia:

KONTROLĘ OBJAWÓW TRUDNYCH DO OPANOWANIA W WARUNKACH DOMOWYCH

LECZENIE POWIKŁAŃ PO ZASTOSOWANEJ CHEMIO I RADIOTERAPII

LECZENIE PRZECIWBÓLOWE WG NAJNOWSZYCH STANDARDÓW

OGÓLNE LECZENIE OBJAWOWE, PALIATYWNE CHORYCH W STANIE TERMINALNYM

Menu